Direktori Pegawai Dan Skop Tugas

TOP

 aduan

Untuk membuat sebarang aduan, sila klik di sini.

Pn. Jamalia bt Jamaris
Penolong Pegawai Tadir (P/O), N27


Bertanggungjawab terhadap semua hal berkaitan dengan pengurusan perkhidmatan dan perjawatan, kenaikan pangkat, tatatertib dan latihan, kewangan, pengurusan aset dan stor Jabatan.

 


Direktori Pegawai


Pn. Adlin bt Adnan
Penolong Akauntan, W27Direktori Pegawai


 


Pengarah J54


Mengetuai BPPP dalam perancangan, pelaksanaan dan pemantauan projek-projek pembangunan di seluruh Negara.


Direktori Pegawai


 

Tn. Hj. Ibrahim bin Abdul Rahman
Timbalan Pengarah J52


Menyelaras peruntukan kewangan projek dan tugas-tugas pemantauan fizikal dan kewangan projek-projek pembangunan RMK 10 di seluruh negara.


Direktori Pegawai


 

 

En. Roslan bin Mohd Yusof
Penolong Pengarah Kanan, J48


Menyelaras tugas-tugas pemantauan fizikal dan kewangan projek-projek pembangunan RMK10 seluruh negara.


Direktori Pegawai


Pn. Aminah binti Abdullah
Penolong Pengarah J44


 Menjalankan tugas-tugas berkaitan peruntukan kewangan projek pembangunan RMK 10 di seluruh negara.


Direktori Pegawai


 

En. Mohd Shah bin Samsuri
Penolong Pengarah J44


 Menjalankan tugas-tugas pemantauan projek-projek NRW RMK10 di seluruh negara.


Direktori Pegawai


 

Pn. Noor Shamiza binti Othman
Penolong Pengarah J41


Menjalankan tugas-tugas pemantauan fizikal dan kewangan projek-projek pembangunan RMK10 seluruh negara.


Direktori Pegawai


 

Pn. Norazila Ozleen bt Tahirudin
Penolong Pengarah J41


Menjalankan tugas-tugas penyelarasan Key Performance Indicator (KPI) Jabatan.


Direktori Pegawai


 

Pn. Siti Hasmah binti Mohd Rodzi
Penolong Pengarah J41


Melaksanakan kajian kemungkinan sebelum pelaksanaan sesuatu projek berkaitan bekalan air melalui khidmat perunding.


Direktori Pegawai


 

En. Mohamed Fadzli bin Rahman
Penolong Pengarah C41


Memberikan khidmat nasihat berkaitan sumber air, geologi dan hidro kepada Jabatan.


Direktori Pegawai


 

En. Mohd. Hizan bin Kamaruzaman
Pengarah J54


Mengetuai dan memantau tugas-tugas pegawai-pegawai dalam Bahagian Pengurusan Projek I (BPP1).


Direktori Pegawai


 

En. Zulfakar bin Abd. Hadi
Timbalan Pengarah, J52


Membantu Pengarah Bahagian Pengurusan Projek 1 (BPP 1) dalam memantau tugas-tugas pegawai-pegawai BPP 1, JBA.


Direktori Pegawai


 

Pn Noor Elina Binti Nassli
Penolong Pengarah, J44


Memantau dan menyelaras pelaksanaan Projek Pembinaan Empangan Mengkuang & Kerja-kerja Berkaitan, Projek Pembinaan Kerja-kerja Penyaluran Air Mentah Dengan Stesen Pam dan Projek Peningkatan Pengurusan Keselamatan Empangan WP Labuan.


Direktori Pegawai


 

Pn. Rohana bt Abd Rahman
Penolong Pengarah (Ukur Bahan), J44


Menyemak dokumen-dokumen berkenaan bayaran dan kontrak kerja serta memberikan khidmat nasihat berkenaan kontrak kerja.


Direktori Pegawai


 

En. Mohd Shahlan Fitry bin Noor Rahin
Penolong Pengarah (Elektrik), J41


Memantau dan menyelaras pelaksanaan Kerja-Kerja Penambahan Pam Air Mentah & Pam Air Bersih Serta Kerja-Kerja Elektrikal Yang Berkaitan di LRA Beaufort Fasa II dan Cadangan Kerja Pemasangan Band Screen Dan Sand Injector Pump Fasa 1 & 2 LRA Kg. Lawa Gadong, Beaufort ; serta memberikan khidmat nasihat teknikal bagi disiplin elektrikal bagi projek-projek JBA dan operasi (O&M) LRA Kg. Lawa Gadong, Beaufort.


Direktori Pegawai


 

En. Saktiaswaran a/l Kaliappan
Penolong Pengarah (Mekanikal), J41


Memantau dan menyelaras pelaksanaan Kerja-Kerja Penambahan Pam Air Mentah & Pam Air Bersih Serta Kerja-Kerja Elektrikal Yang Berkaitan di LRA Beaufort Fasa II dan Cadangan Kerja Pemasangan Band Screen Dan Sand Injector Pump Fasa 1 & 2 LRA Kg. Lawa Gadong, Beaufort ; serta memberikan khidmat nasihat teknikal bagi disiplin mekanikal bagi projek-projek JBA dan operasi (O&M) LRA Kg. Lawa Gadong, Beaufort.


Direktori Pegawai


 

Pn. Halawiyah binti Husin
Penolong Pengarah, J41


Memantau dan menyelaras pelaksanaan Projek Pembinaan Empangan Mengkuang & Kerja-kerja Berkaitan, Projek Pembinaan Kerja-kerja Penyaluran Air Mentah Dengan Stesen Pam.


Direktori Pegawai


 

Pn. Khadijah binti Abdul Razak
Penolong Pengarah, J41


Memantau dan menyelaras pelaksanaan Projek Pembinaan Barrage Sungai Johor Di Daerah Kota Tinggi, Johor


Direktori Pegawai


 

Pn. Siti Fairuz binti Ismail
Penolong Pengarah, J41


Memantau dan menyelaras pelaksanaan Projek Pembinaan Empangan Mengkuang & Kerja-kerja Berkaitan, Projek Pembinaan Kerja-kerja Penyaluran Air Mentah Dengan Stesen Pam dan Projek Peningkatan Pengurusan Keselamatan Empangan WP Labuan.


Direktori Pegawai


 

Ir. Hj. Zurkarnine bin Mohd Yaacob
Pengarah, J54


Mengetuai dan memantau tugas-tugas pegawai Bahagian Pengurusan Projek II & Operasi (BPPII&O).


Direktori Pegawai


 

Tn. Hj. Wan Muhamad Husni bin Abdullah
Timbalan Pengarah, J52


Pengurusan Projek - Penggantian Paip Air Dasar Laut ke Pulau Ketam; Menaiktaraf dan Mengganti Sistem Agihan Bekalan Air Sedia Ada di Sepanjang Jalan Mohd Salleh dan Jalan Bebuloh dari Persimpangan Tun Mustapha hingga Terminal Minyak Mentah Shell di Kiamsam di Labuan; Pasukan Task Force Penutupan Akaun Muktamad Projek-Projek Labuan; Projek Granular Activated Carbon (GAC), Labuan; Projek Penggantian Paip AC dari Tangki SGI ke Kawasan Industri Ranca-Ranca, Labuan.


Direktori Pegawai


 

Tn. Hj. Othman bin Darjad
Penolong Pengarah Kanan, J48


Pengurusan Projek - Pembinaan Empangan Kahang; Naiktaraf Sistem Bekalan air di Daerah Dungun -Kemaman (Pakej 3A).


Direktori Pegawai


 

Pn. Sulaini binti Ibrahim
Penolong Pengarah Kanan, J48


Operasi - Menyediakan Maklum Balas, Laporan KPI Pematuhan Keselamatan Empangan, Laporan Lawatan, dan Membuat Penyesyoran setelah Melaksanakan Lawatan Pemeriksaan Keselamatan Empangan; Memantau Paras Empangan Bekalan Air di Sabah dan Sarawak; Memantau dan menyelaras kontrak Operasi dan Penyelenggaraan Loji Rawatan Air Kg. Lawa Gadong, Beaufort, Sabah; Memantau kualiti air terawat dan menyediakan laporan kualiti air terawat untuk Negeri Sabah dan Sarawak untuk pencapaian KPI KSU; Melaksanakan lawatan ke LRA di Negeri Sabah dan Sarawak yang mencatatkan kadar pelanggaran QAP yang tinggi serta menyediakan maklumbalas / laporan lawatan.


Direktori Pegawai


 

Pn. Nik Rabihah Zahrah bt Nik Sulaiman
Penolong Pengarah, J44


Pengurusan Projek - Penggantian Paip Air Dasar Laut ke Pulau Ketam; Menaiktaraf dan Mengganti Sistem Agihan Bekalan Air Sedia Ada di Sepanjang Jalan Mohd Salleh dan Jalan Bebuloh dari Persimpangan Tun Mustapha hingga Terminal Minyak Mentah Shell di Kiamsam di Labuan.


Direktori Pegawai


 

KOSONG
Penolong Pengarah, J41


Operasi - Menyediakan Maklum Balas, Laporan KPI Pematuhan Keselamatan Empangan, Laporan Lawatan, dan Membuat Penyesyoran setelah Melaksanakan Lawatan Pemeriksaan Keselamatan Empangan; Memantau Paras Empangan Bekalan Air di Sabah dan Sarawak.


Direktori Pegawai


 

En. Mohd Fauzie bin Ismail
Penolong Pengarah, J41


Pengurusan Projek - Pasukan Task Force Penutupan Akaun Muktamad Projek-Projek Labuan; Projek Granular Activated Carbon (GAC), Labuan; Projek Penggantian Paip AC dari Tangki SGI ke Kawasan Industri Ranca-Ranca, Labuan.


Direktori Pegawai


 

En. Azizul bin Hashim
Penolong Pengarah, J41


Pengurusan Projek - Pembinaan Empangan Kahang; Naiktaraf Sistem Bekalan air di Daerah Dungun -Kemaman (Pakej 3A).


Direktori Pegawai


 

En. Alan Lim Chong Beng
Penolong Pengarah, J41


Operasi - Memantau dan menyelaras kontrak Operasi dan Penyelenggaraan Loji Rawatan Air Kg. Lawa Gadong, Beaufort, Sabah; Memantau kualiti air terawat dan menyediakan laporan kualiti air terawat untuk Negeri Sabah dan Sarawak untuk pencapaian KPI KSU; Melaksanakan lawatan ke LRA di Negeri Sabah dan Sarawak yang mencatatkan kadar pelanggaran QAP yang tinggi serta menyediakan maklumbalas / laporan lawatan.


Direktori Pegawai