Bahagian Pakar

Objektif

Memberi perkhidmatan perundingan pakar dalam pelaksanaan projek bekalan air yang meliputi bidang kejuruteraan mekanikal, kejuruteraan elektrik dan perkhidmatan ukur bahan dengan menepati  kualiti, masa dan kos yang ditetapkan dan selaras dengan Dasar Perolehan Kerajaan.

Fungsi

1. Memberi khidmat nasihat teknikal dalam bidang kejuruteraan mekanikal dan elektrikal bagi projek jabatan yang merangkumi semakan dokumen spesifikasi, serta lukisan teknikal, pemeriksaan tapak bagi pemasangan peralatan dan kawal selia  operasi dan penyelenggaraan  (O&M) peralatan loji bekalan air, menghadiri ujisaksi peralatan (FAT) dan hal-hal lain berkaitan.
2.   Memberi khidmat nasihat dalam hal berkaitan perolehan dan pentadbiran kontrak bagi semua projek Jabatan.

TOP

 aduan

Untuk membuat sebarang aduan, sila klik di sini.