Bahagian Pengurusan Projek I

Objektif

Melaksanakan pengurusan projek yang mampan bagi menghasilkan projek/produk yang berkualiti dalam tempoh yang munasabah dan kos yang ekonomik.

Fungsi

  1. Mengurus dan mengawalselia pelaksanaan projek-projek bekalan air di bawah peruntukan Kerajaan Persekutuan (Geran).
  2. Mengurus dan mengawalselia pelaksanaan projek-projek bekalan air di bawah peruntukan Wang Dana Khas.

TOP

 aduan

Untuk membuat sebarang aduan, sila klik di sini.