Bahagian Pengurusan Projek II & Operasi

Objektif

  1. Memantau pelaksanaan Program NRW untuk negeri-negeri di bawah peruntukan Pinjaman daripada Kerajaan Persekutuan.
  2. Melaksana Program NRW Pendekatan 1di bawah peruntukan cara langsung Kerajaan Persekutuan dengan membangunkan fasiliti asas pengukuran NRW yang tepat ke atas 6 Operator Air negeri yang mencatatkan peratusan NRW  melebihi 40%.

Fungsi

  1. Menyelaras dan memantau pelaksanaan Program NRW secara peruntukan pinjaman Kerajaan Persekutuan bagi negeri-negeri yang diberikan pinjaman NRW
  2. Merancang, menyelaras, memantau dan mengawal pelaksanaan Program NRW Nasional Pendekatan 1 di bawah peruntukan Cara Langsung Kerajaan Persekutuan bagi negeri-negeri terlibat
  3. Mengemukakan sebarang isu dan masalah pelaksanaan kedua-dua program NRW di bawah peruntukan langsung dan pinjaman kepada Ketua Pengarah JBA
  4. Bekerjasama dengan bahagian lain dalam melaksanakan kedua-dua program NRW tersebut

TOP

 aduan

Untuk membuat sebarang aduan, sila klik di sini.