Bahagian Pentadbiran Dan Kewangan

Objektif

Untuk menentukan perkara-perkara berkaitan dengan pentadbiran pejabat, perkhidmatan, perjawatan, gaji, perbelanjaan, disiplin dilaksanakan dengan tepat, cekap dan berkualiti selaras dengan kehendak pelanggan.

Fungsi

  1. Melaksanakan perkara-perkara yang berkaitan dengan pengurusan staf, perjawatan, kewangan dan pentadbiran am.
  2. Mengendalikan urusan-urusan kenaikan pangkat, tatatertib dan latihan.
  3. Mengawal perbelanjaan mengurus termasuk perbelanjaan pembangunan.
  4. Menyelaras aktiviti-aktiviti tertentu Jabatan Bekalan Air seperti penyediaan Anggaran Belanjawan Tahunan, kebersihan ruang pejabat dan lain-lain tugas yang berkaitan.

TOP

 aduan

Untuk membuat sebarang aduan, sila klik di sini.