Bahagian Perancangan, Penyelarasan dan Pemantauan

Objektif

  1. Merancang, menyelaras dan memantau perlaksanaan projek-projek pembangunan bekalan air negara agar mencapai objektif dan hasil yang diingini dengan penggunaan sumber yang optima.
  2. Memberi khidmat nasihat kejuruteraan bekalan air kepada Jabatan dan Kementerian.

Fungsi

  1. Merancang bersama agensi pusat dan negeri program pembangunan bekalan air RMKe10 '2-years Rolling Plan' pada setiap tahun.
  2. Merancang, menyelaras dan mengawal perihal kewangan projek iaitu kos, siling, peruntukan tahunan, perjanjian pinjaman serta pemohonan pengeluaran pinjaman/geran.
  3. Menyelaras dan memantau aktiviti perlaksanaan projek bekalan air di setiap negeri dengan menekan terhadap aspek kepentingan projek dan dasar Nasional untuk memastikan perlaksanaan program pembangunan bekalan air mencapai 'outcome' yang diingini dengan penggunaan sumber air dan kewangan yang berkesan.
  4. Melaksana kajian dan memberi khidmat nasihat kejuruteraan bekalan air.
  5. Menyelaras dan menyemak penyediaan jawapan Parlimen serta membantu Kementerian semasa sesi soal-jawab Parlimen.
  6. Mengumpul data dan maklumat serta menyelaras pengemaskinian dan permintaan data dan maklumat strategik bekalan air.

TOP

 aduan

Untuk membuat sebarang aduan, sila klik di sini.