Fungsi

  1. Memberi khidmat nasihat teknikal kepada kementerian dan agensi lain dalam perancangan, rekabentuk, pelaksanaan dan pengurusan program bekalan air.
  2. Merancang, melaksana, menyelaras dan memantau program / projek pembangunan bekalan air negara agar mencapai sasaran impak yang memenuhi kehendak rakyat dan negara.
  3. Merancang, memantau dan melaksanakan pembangunan sumber air.
  4. Memantau kualiti air mentah di muka sauk untuk seluruh Malaysia dan kualiti air terawat untuk Sabah dan Sarawak.
  5. Melaksanakan kerja-kerja pengawasan keselamatan ke atas empangan bekalan air dan cerun-cerun ( tangki bekalan air ) yang berisiko tinggi.
  6. Ahli Jawatankuasa ( SIRIM dan SPAN ) dalam penyediaan senarai bahan-bahan yang diluluskan untuk projek bekalan air.
  7. 'Certifying Agent' untuk projek Loji Rawatan Air Sungai Langat yang dilaksanakan oleh PAAB.
  8. Merancang, melaksanakan dan memantau program NRW.
  9. Merancang, menyediakan dan menyelenggara infrastruktur bekalan air untuk keperluan domestik dan industri di Pulau Labuan.
TOP

 aduan

Untuk membuat sebarang aduan, sila klik di sini.