Pengenalan

 PENGENALAN

Jabatan Bekalan Air adalah merupakan sebuah agensi di bawah Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA).  Dahulunya Jabatan ini dikenali sebagai Cawangan Bekalan Air dan berada di bawah Jabatan Kerja Raya, Kementerian Kerja Raya Malaysia.  JBA  diwujudkan di bawah Kementerian Tenaga, Air dan Komunikasi (KTAK)  pada tahun 2004 ekoran  penstrukturan semula Jabatan Kerja Raya dan penyusunan semula fungsi dan operasi KTAK.

TOP

 aduan

Untuk membuat sebarang aduan, sila klik di sini.