Sejarah Bekalan Air: Sepintas Lalu..

Sejarah Permulaan Pembangunan Bekalan Air di Malaysia

Sistem bekalan air mula dilaksanakan di Negeri-negeri Melayu Bersekutu dan Negeri-negeri Selat dalam abad ke-19 awal. Untuk mendapatkan gambaran lanjut berhubung sejarah permulaan pembangunan bekalan air di Malaysia, sila klik di sini (paparan maklumat ini di dalam versi Bahasa Inggeris).

Sejarah Pembangunan Bekalan Air Di Negeri Selangor dan Melaka

Untuk maklumat dan paparan lanjut berhubung sejarah pembangunan dan perkembangan industri bekalan air di negeri Selangor dan Melaka, sila klik di sini (paparan maklumat ini di dalam versi Bahasa Inggeris).

Sejarah Pembangunan Bekalan Air Di Semenanjung Malaysia dan Negeri Sarawak

Sejarah bekalan air bermula pada awal tahun 1900-an di Sarawak. Negeri-negeri di Semenanjung Malaysia turut mengalami perubahan arus di dalam industri bekalan air bermula dari tahun 1900-an. Daripada zaman sebelum merdeka, beberapa konsep dan kaedah teknikal yang digunakan di dalam industri bekalan air. Untuk gambaran lanjut mengenai sejarah pembangunan bekalan air di semenanjung Malaysia dan negeri Sarawak, sila klik di sini (paparan maklumat ini di dalam versi Bahasa Inggeris).

Sejarah Pembangunan Bekalan Air Selepas Merdeka

Untuk maklumat dan paparan lanjut berhubung sejarah pembangunan dan perkembangan industri bekalan air selepas merdeka, sila klik di sini (paparan maklumat ini di dalam versi Bahasa Inggeris).

TOP

 aduan

Untuk membuat sebarang aduan, sila klik di sini.