Visi dan Misi

 
 VISI
Mewujudkan sistem perbekalan air yang mencukupi dan sempurna diseluruh negara yang diurus dengan cekap,selamat dan teratur dalam memenuhi keperluan negara dan kepuasan rakyat.
 
 MISI

Memberi khidmat nasihat teknikal kepada kementerian dan agensi lain dalam perancangan, rekabentuk, pelaksanaan dan pengurusan program bekalan air.

Menentukan bekalan air awam dan industri adalah mencukupi, berkualiti dan mapan.

 
TOP

 aduan

Untuk membuat sebarang aduan, sila klik di sini.