Loji Rawatan Air

Unit Kualiti Air, Bhg. Pengurusan Projek II & Operasi, JBA bertanggungjawab mengkaji dan menganalisa semua data-data dari Laporan Analisa Air Terawat di Negeri Sabah dan Sarawak yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) bagi pelaksanaan Program Kualiti Air Minum Kebangsaan. Ianya bertujuan untuk meningkatkan lagi tahap piawaian kesihatan dengan memastikan bahawa bekalan air minum yang dibekalkan kepada penduduk adalah selamat dan mematuhi piawaian yang telah ditetapkan bagi mengelakkan berlakunya penyakit-penyakit bawaan air atau keracunan yang dikaitkan dengan kualiti bekalan air awam yang rendah.

Selain itu, Unit Kualiti Air juga bertanggungjawab mengumpul dan melaporkan parameter yang melanggari Piawaian Air Minum bagi lima (5) Parameter Quality Assurance Programme (QAP) untuk Negeri Sabah dan Sarawak iaitu (Baki Klorin,E-Coli, Kekeruhan, Aluminium dan Baki Klorin serta E-Coli) untuk penyediaan laporan KPI YB Menteri KeTTHA setiap bulan.

 

 LAWATAN KE SABAH

1.1 Lawatan Ke LRA Simpangan, LRA Sibuga, LRA Hill Top Sabah, 2014

TAJUK :  LAWATAN KERJA KE LOJI RAWATAN AIR (LRA) NEGERI SABAH 
TARIKH:  7 HINGGA 11 APRIL 2014 
TEMPAT:  LRA PINANGSOO DI KUDAT, LRA SIMPANGAN DI KOTA MARUDU, LRA PITAS DI PITAS,  LRA HILL TOP DAN LRA SIBUGA DI SANDAKAN.
   
SKOP PEMERHATIAN SEMASA LAWATAN 
 1. SUMBER AIR MENTAH
 2. SISTEM RAWATAN
 3. KOMPONEN / PERALATAN SOKONGAN UNTUK RAWATAN DAN KAWALAN KUALITI AIR TERAWAT
 4. SUMBER MANUSIA DAN PENGURUSAN LRA
  GAMBAR SEMASA LAWATAN

- Loji Rawatan Air Simpangan

 1  4
 Tangki Pembauran di LRA Simpangan Silinder Penapisan di LRA Simpangan

- Loji Rawatan Air Pitas

 3  
 Bersama Kakitangan  LRA Pitas  

- Loji Rawatan Air Hill Top Sandakan

 5  
 Loji Rawatan Air Jenis Pasang Siap di LRA Hill Top, Sandakan  

- Loji Rawatan Air Sibuga, Sandakan

   6
   Bersama Kakitangan LRA Sibuga Sandakan

1.2. Lawatan Kerja Ke Loji Rawatan Air dan Perbincangan Isu-Isu Berkaitan Kualiti Air Di Bawah Kelolaan JAS Sabah pada 27 - 30 Julai 2015

Tujuan Lawatan
 1.     Melaksanakan kerja-kerja pemeriksaan loji bagi mencapai KPI 2 YAB Menteri KeTTHA iaitu pematuhan kualiti air bagi Negeri Sabah;
 2. Sasaranpematuhan QAP KawalanKualiti Air MinumanolehKeTTHA yang ditetapkanialah 93%. Ianya di bawah Outcome 1 yang bertajukAksesKepadaPerkhidmatanBekalan Air
 3. Memaklumkan pencapaian semasa QAP Kawalan Kualiti Air Minuman Negeri Sabah untuk Januari sehingga April 2015 adalah sebanyak 94.36% dan bagi tahun 2014 pula pencapaian sebanyak 93.75 %
 4. Melihat keadaan pengoperasian sebenar Loji Rawatan Air bagi mengenal pasti isu dan masalah / kekangan yang dihadapi oleh PBAN dan Operator Loji

- LRA Kinabatangan, Sandakan Sabah

2
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- LRA Merotai, Tawau, Sabah

- LRA Apas Balong, Tawau

- LRA Utara, Tawau

 

 

 

 

LAWATAN KE SARAWAK

2.1. Lawatan ke LRA Matu Daro, LRA Dalat, Oya Dalat, LRA Mukah, LRA Skuau Sibu dan LRA Batu Kitang.

TAJUK :  LAWATAN KERJA KE LOJI RAWATAN AIR (LRA) NEGERI SARAWAK
TARIKH:  2 HINGGA 4 SEPTEMBER 2014
TEMPAT:

 

 1. LRA DARO, MATU DARO
 2. LRA DALAT, OYA DALAT, MUKAH
 3. LRA SEKUAU, SIBU
 4. LRA LEMBAGA AIR KUCHING, BATU KITANG, SARAWAK
   

 

SKOP PEMERHATIAN SEMASA LAWATAN 
 1. SUMBER AIR MENTAH
 2. SISTEM RAWATAN
 3. KOMPONEN / PERALATAN SOKONGAN UNTUK RAWATAN DAN KAWALAN KUALITI AIR TERAWAT
 4. SUMBER MANUSIA DAN PENGURUSAN LRA
  GAMBAR SEMASA LAWATAN

- LRA Daro, Matu Daro

 1  2
LRA Daro di Matu Daro Kakitangan LRA Daro  Menerangkan Operasi LRA Kepada Pegawai –Pegawai JBA
 3  4
 Rumah Pam Di Muka Sauk LRA Daro, Matu Daro Bersama Kakitangan LRA Daro  Dan Pegawai  JKR Sarawak

- LRA Dalat, Oya Dalat, Mukah

 5  6
 Muka Sauk LRA Dalat, Oya Dalat Tangki Pemendapan Di LRA Dalat, Oya Dalat

- LRA Sekuau, Sibu

 7  8
 Loji Rawatan Air Sekuau, Sibu Penerangan Mengenai Operasi LRA Sekuau, Sibu Kepada  Pegawai-Pegawai  JBA

-. LRA Batu Kitang, Kuching

 9  10
 Wier Yang Telah Dibina Di Sg. Sarawak Kiri Di Muka Sauk LRA Batu
Kitang, Kuching Bertujuan Untuk Meningkatkan Paras Air di Sungai
Keadaan Makmal Ujian Kualiti Air Mentah Dan Terawat Di LRA
Batu Kitang, Kuching Milik Lembaga Air Kuching
 11  12
Bilik SCADA di LRA  Batu Kitang, Kuching
Milik Lembaga Air Kuching
Bersama Pengurus Besar Lembaga Air Kuching
Dan Pegawai-Pegawai Di LRA Batu Kitang, Kuching

2.2. Lawatan Kerja ke Loji Rawatan Aair Dan Perbincangan Isu-Isu Berkaitan Kualiti Di Bawah Kelolaan JKR Sarawak Tahun 2015

Tujuan Lawatan
 1.     Melaksanakan kerja-kerja pemeriksaan loji bagi mencapai KPI 2 YAB Menteri KeTTHA iaitu pematuhan kualiti air bagi Negeri Sarawak;
 2. Sasaran pematuhan QAP Kawalan Kualiti Air Minuman oleh KeTTHA yang ditetapkan ialah 93%. Ianya di bawah Outcome 1 yang bertajuk Akses Kepada PerkhidmatanBekalan Air
 3. Memaklumkan pencapaian semasa QAP Kawalan Kualiti Air Minuman Negeri Sabah untuk Januari sehingga April 2015 adalah sebanyak 87.81% dan bagi tahun 2014 pula pencapaian sebanyak 90.52 %
 4. Melihat keadaan pengoperasian sebenar Loji Rawatan Air bagi mengenal pasti isu dan masalah / kekangan yang dihadapi oleh PBAN dan Operator Loji

- LRA Rassau, Sibu, Sarawak

- LRA Song, Kapit Sarawak

- LRA Kapit, Kapit Sarawak

- Loji Rawatan Air Tebedu, Kuching, Sarawak

TOP

 aduan

Untuk membuat sebarang aduan, sila klik di sini.