Paras Empangan Negeri Sabah & Sarawak

MAKLUMAT TERKINI PEMANTAUAN PARAS EMPANGAN SEMASA DAN KAPASITI SIMPANAN AIR EMPANGAN BEKALAN AIR

NEGERI SABAH DAN SARAWAK

 Negeri Empangan 

 

 Tarikh Penerimaan
Terkini

 

 Kapasiti Simpanan
Air Pada Paras
Maksimum (Mm³)
 Paras
Empangan
Maksimum (m)
 Paras 
Empangan
Semasa (m)

Peratus (%)
Paras Empangan
Semasa 

 Kapasiti
Simpanan
Air
Semasa (Mm³)

Peratus (%)
Kapasiti
Simpanan
Air Semasa 

Paras
Kritikal (m) 
(a) (b) (c)

(c)/(b) x 100

(d)

(d)/(a) x 100

(e)
Sabah      Milau 1/5/2015 31,960,000.00 34.00 32.90

97%

27,296,000.00

85%

29.00
Sepagaya 16/4/2015 1,306,600.63 80.00 76.36

95%

815,000.00

62%

76.00
Babagon 30/4/2015 23,781,000.00 130.50 119.46

92%

13,450,000.00

57%

120.00
Telibong II 30/4/2015 10,533,000.00 27.00 26.54

98%

10,232,620.00

97%

20.00
Betotan/Segaliud 30/4/2015 35,000,000.00 30.00 26.81

89%

24,500,000.00

70%

26.50
Timbangan 16/4/2015 670,030.85 55.50 53.00

95%

381,000.00

57%

51.00
Jumlah / Purata

 

103,270,631.48    

96%

80,937,160.00

71%

 
Sarawak   Sika 26/4/2015 3,667,000.00 23.10 23.18

100%

3,667,000.00

100%

10.05
Assyakirin 26/4/2015 33,680,000.00 30.00 30.00

101%

33,680,000.00

100%

18.00
Gerugu 30/12/2014 13,970,000.00 32.50 30.09

90%

12,895,384.62

92%

11.00
Jumlah / Purata   51,317,000.00   

97%

37,724,000.00

100%

 


  nota: Anggaran kapasiti simpanan air semasa empangan Gerugu adalah 12,895,384.62
            Maklumat recorder empangan rosak diperolehi daripada email En. Razif Bin Mostafa (Penolong Jurutera Cawangan O&M, JKR Sarawak) bertarikh 28
            Oktober 2014 jam 10.43 pagi menyebabkan tiada bacaan kapasiti simpanan air semasa empangan Gerugu diperolehi secara tepat. 


Untuk memuat turun sila klik  Muat Turun

TOP

 aduan

Untuk membuat sebarang aduan, sila klik di sini.