Pensijilan Jurutera Awam (Pengurusan Permintaan Bekalan Air)

Program pensijilan ini adalah antara inisiatif JBA, KeTTHA selaras dengan keperluan Kerangka Strategi JKR 2012-2015 untuk menjana Jurutera Disiplin Awam yang kompeten kepada tiga (3) tahap pentauliahan yang berasaskan kepada JKR Competency Model & Dictionary. Ia memberi pengiktirafan kepada Jurutera dan Penolong Jurutera dari tahap kekompetenan dari Asas (Basic) sehingga menjadi Proficient (SME). Paduan Permohonan Pensijilan Jurutera Awam (Pengurusan Permintaan Bekalan Air) dan Silibus Pensijilan Tahap 2(Basic).

TOP

 aduan

Untuk membuat sebarang aduan, sila klik di sini.