BAHAGIAN BEKALAN AIR

JBA @ Facebook
1
JUMLAH EMPANGAN

Jumlah Empangan di Malaysia sehingga Ogos 2021

1
EMPANGAN AIR

Jumlah Empangan Bekalan Air di Malaysia

1
Lain-lain empangan

Jumlah Empangan selain Empangan Bekalan Air di Malaysia